0086-571-88220973 / 88220971 [ईमेल संरक्षित]
0 आयटम

बुशिंग्ज आणि हब

बुशिंग्ज आणि हब टेपर बुशिंग्ज

टेपर बुशिंग्ज

बुशिंग्ज आणि हब एफ टाइप आणि एस प्रकार

केंद्रांवर टेपर बोर वेल्ड

बुशिंग्ज आणि हब टेपर बोर अ‍ॅडॉप्टर्स

टेपर बोर अ‍ॅडॉप्टर

बुशिंग्ज आणि हब हब्सवरील टेपर बोर बोल्ट

टबर्स बोर बोल्ट ऑन हब

बुशिंग्ज आणि हब्स डब्ल्यू टाइप आणि डब्ल्यूएच प्रकार

केंद्रांवर टेपर बोर वेल्ड (डब्ल्यू प्रकार)

बुशिंग्ज आणि हब्स प्लेटव्हील्ससाठी हब निराकरण करणे

प्लेटव्हील्ससाठी हबांचे निराकरण

ए) टेपर बुश
1008,1108,1210,1610,1615,2012,2517,3020,3030,3535,4030,4040,5050.
कीवेसह भिन्न बोर मेट्रिक आणि इंचमध्ये उपलब्ध आहेत.

ब) टेपर बुशेशसाठी वेल्डिंग हब
अ. टेपर प्रकार के वेल्ड-ऑन हब्स; बी. टेपर प्रकार डब्ल्यू-डब्ल्यूए वेल्ड-ऑन हब; सी. टेपर प्रकार एफ वेल्ड-ऑन हब;
डी. टेपर प्रकार एस वेल्ड-ऑन हब; ई. टेपर प्रकार डब्ल्यू वेल्ड-ऑन हब; f टेपर प्रकार डब्ल्यूएएल वेल्ड-ऑन हब;

सी) टेपर अ‍ॅडॉप्टर
1215 बी, 1615 बी, 2517 बी, 2525 बी, 3030 बी, 3535 बी, 4040 बी, 4545 बी
(टीपः स्टेनरड टेपर बुशिंग वेल्ड-ऑन हब adडबॉट यूएसए डीडजीई कंपनी आणि मार्टिन स्टँडर्ड. कोणतेही उत्पादन व विक्री अधिकृत केली जावी.)

ड) टेपर कंटाळा बोल्ट-ऑन हब
एसएम 1210, एसएम 1610-1, एसएम 1610-2, एसएम2012, एसएम 2517, एसएम 30-1, एसएम 30-2;

ई) एक्सटी बुशिंग
XTB15, XTB20, XTB25, XTB30, XTB35, XTB40, XTB45, XTB50, XTB60, XTB70, XTB80, XTB100, XTB120

एफ) एक्सएच हब
एक्सटीएच 15, एक्सटीएच 20, एक्सटीएच 25, एक्सटीएच 30, एक्सटीएच 35, एक्सटीएच 40, एक्सटीएच 45, एक्सटीएच 50, एक्सटीएच 60, एक्सटीएच 70, एक्सटीएच 80, एक्सटीएच 100, एक्सटीएच 120;
XTH15F4, XTH15F5, XTH15F6, XTH15F8; XTH20F5, XTH20F6, XTH20F8, XTH20F10, XTH20F12; XTH25F6, XTH25F8, XTH25F10, XTH25F12;

जी) टेप बुशिंग्ज विभाजित करा
जी, एच, पी 1, पी 2, पी 3, बी, क्यू 1, क्यू 2, क्यू 3, आर 1, आर 2, एस 1, एस 2, यू 0, यू 1, यू 2, डब्ल्यू 1, डब्ल्यू 2, वाय 0

एच) स्प्लिट टेपर बुशिंग्जसाठी स्टील हब
एचजी 1, एचएच 1, एचसीएच 1, एचपी 1, एचसीपी 1, एचपी 2, एचबी 1, एचबी 2, एचक्यू 1, एचसीक्यू 1, एचके 2, एचआर 1, एचआर 2, एचएस 1, एचएस 2, एचयू 0, एचयू 1, एचयू 2, एचडब्ल्यू 1;

मी) क्यूडी बुशिंग्ज
जेए, एसएच, एसडीएस, एसडी, एसके, एसएफ, ई, एफ, जे, एम, एन, पी;

जे) हब्सवर क्यूडी प्रकारची वेल्ड
एसएच-ए, एसडीएस-ए, एसके-ए, एसएफ-ए, ईए, एफए, जेए, एमए, एनए;

के) एफएचपीके बुशिंग्ज
एफएचपी 23 के, एफएचपी 1 के, एफएचपी 8 के, एफएचपी 2 के, एफएचपी 3 के, एफएचपी 9 के, एफएचपी 4 के, एफएचपी 10 के, एफएचपी 5 के, एफएचपी 20 के, एफएचपी 12 के, एफएचपी 13 के, एफएचपी 14 के, एफएचपी 15 के, एफएचपी 16 के, एफएचपी 17 के;

एल) एफएचपी बुशिंग्ज
एफएचपी 18, एफएचपी 21, एफएचपी 22, एफएचपी 19, एफएचपी 23, एफएचपी 6, एफएचपी 7, एफएचपी 1, एफएचपी 8, एफएचपी 2, एफएचपी 11, एफएचपी 3, एफएचपी 9, एफएचपी 4, एफएचपी १;, एफएचपी १;, एफएचपी १;, एफएचपी १;, एफएचपी १;, एफएचपी १;, एफएचपी १;, एफएचपी १;

एम) "बी" हब टाइप करा
एचबी 40, एचबी 50, एचबी 60, एचबी 80, एचबी 100;

 

टेपर बुशिंग कीवे आकार

रमाबाईंनी खूप शिकवलं पिन

ह्याचा प्रसार करा